event image event image

  Techniki doboru, budowy i eksploatacji linii kablowych wysokich i najwyższych napięć, 9 listopada 2021 r.

Program szkolenia

9:30-10:30

Część I.

 
 1. Podstawowe konfiguracje pracy linii kablowych WN i NN:
 1. obustronne uziemienie żył powrotnych:
 • konfiguracja systemu kablowego,
 • zalety i wady,
 • wskazania do stosowania.

b. jednostronne uziemienie żył powrotnych:

 • konfiguracja systemu kablowego,
 • zalety i wady,
 • wskazania do stosowania.

c. cross-bonding żył powrotnych:

 • konfiguracja systemu kablowego,
 • zalety i wady,
 • wskazania do stosowania.
 1. Szczególne odmiany konfiguracji pracy linii kablowych WN i NN:

a. cross-bondingu niepełny:

 • konfiguracja systemu kablowego,
 • zalety i wady,
 • wskazania do stosowania.

b. cross-bonding niesymetryczny:

 • konfiguracja systemu kablowego,
 • zalety i wady,
 • wskazania do stosowania.

c. układy mieszane:

 • konfiguracja systemu kablowego,
 • zalety i wady,
 • wskazania do stosowania.

10:30-10:40

Przerwa

10:40-11:40

Część II.

 
 1. Ogólne wytyczne do projektowania linii kablowych WN i NN:

a. promienie gięcia kabli,
b. kable w przepustach,
c. kable na estakadach,
d. mocowanie kabli do konstrukcji wsporczych,
e. zakańczanie i łączenie kabli,
f. najczęstsze błędy na etapie projektowania i wykonawstwa.

 1. Eksploatacja linii kablowych z monitoringiem temperatury.
 2. Eksploatacja linii kablowych z monitoringiem wibracji.
 3. Eksploatacja linii kablowych w ciągu linii napowietrznej:

a. zasady stosowania samoczynnego ponownego załączania (SPZ) w liniach WN i NN,
b. metody detekcji miejsca wystąpienia zwarcia w ciągu linii.

11:40-11:50

Przerwa

 

11:50-12:50

Część III.

 
 
 1. Uproszczone metody doboru kabla do warunków pracy:
 1. dobór kabla ze względu na maksymalną dopuszczalną obciążalność długotrwałą:
 • dopuszczalne uproszczenia,
 • współczynniki i tabele.
 1. dobór kabla ze względu na maksymalną obciążalność zwarciową:
 • dopuszczalne uproszczenia,
 • współczynniki.
 1. Metodyka doboru kabli do warunków pracy według normy IEC 60287 dla standardowej konstrukcji kabla:
 1. rezystancja żyły roboczej,
 2. straty dielektryczne,
 3. współczynnik strat λ,
 4. rezystancja cieplna izolacji roboczej,
 5. rezystancja cieplna powłoki zewnętrznej,
 6. rezystancja cieplna otoczenia kabla.
 

12:50-13:00

Przerwa

 

13:00-14:00

Część IV.

 
 
 1. Optymalizacja doboru kabli WN i NN:

a. pod kątem obciążalności prądowej,
b. od kątem obciążalności zwarciowej,
c. pod kątem strat przesyłu mocy,
d. pod kątem ekonomicznym,
e. inne czynniki decydujące o doborze kabli WN i NN.

 1. Analiza dokumentacji dotyczącej standaryzacji systemów kablowych WN i NN krajowych operatorów systemu elektroenergetycznego..
 
14:00 Zakończenie szkolenia